اسپری ریوی که برای بیماری‌های تنفسی استفاده می‌شود از رایج‌ترین افشانه‌های مصرفی در دنیا می‌باشند. برای اسپری می‌توان از مخزن‌های مخصوصی برای اسپری کردن دارو در آن و سپس تنفس در درون مخزن استفاده کرد.

در این روش ابتدا مخزن را که دارای 2 سر دهانی و سر مخصوص اسپری است را درون دهان قرار داده، سپس اسپری را در بخش دیگر قرار می‌دهیم و اقدام به اسپری می‌کنیم. در حین اسپری کردن بیمار از طریق دهان نفس می‌کشد. قبل از اقدام به اسپری باید آن را چند مرتبه تکان داد. برای جذب مناسب دارو باید هر بار که اسپری انجام می‌شود تا دفعه بعد 1 دقیقه فاصله باشد تا میزان کمتری از دارو به سطح مخزن بچسبد. اگر مخزن در اختیار نیست می‌توان اسپری را در چند میلی‌متری دهان قرار داده و در حین دم اقدام به انجام اسپری کرد. در این روش بعد از هر اسپری لازم است بیمار برای حداقل 5 ثانیه نفس خود را نگه دارد تا میزان بیشتری از دارو جذب گردد.