انواعی از داروها همچون مسکن‌ها و ملین‌ها دارای شکل شیاف مقعدی هستند. برای گذاشتن شیاف بر روی پهلوی چپ خوابیده و پای راست خود را خم کرده و شیاف را به‌آرامی به داخل مقعد فروکنید. اگر شیاف به‌راحتی فرو نمی‌رود می‌توانید از پارافین یا وازلین برای لغزنده کردن آن استفاده کنید. اگر شیاف در هوای گرم مانده باشد شل شده و به‌راحتی وارد نمی‌شود. برای شکل‌گیری بهتر است آن را در لیوان آب سرد و یا یخچال قرار دهید. تعدادی از شیاف‌ها همچون شیاف‌های هموروئیدی باید در یخچال نگهداری شوند برای اطمینان از شرایط مطلوب نگهداری دارو از داروساز و یا بروشور دارو اطلاعات لازم را به دست آورید.