یکی از خصائص پروپرانولل بروز علایم مغزی در فقدان افت فشار خون است.  بیماران ممکن است با فشارخون طبیعی به ناگهان دچار دلیریوم، کما و یا تشنج شوند.

@toxins