آسیب به کلیه در هر حد و حدودی را  Acute Kidney Injuryمی‌گویند. اگر آسیب همراه با تظاهرات بالینی باشد Acute Renal Failureنامیده می‌شود.

مشخصه AKI افزایش BUN و یا Cr‌که اغلب با کاهش حجم ادرار همراه است. اغلب گفته می‌شود چرا که گاهی با حجم نرمال ادرار و یا حتی پرادراری همراه است. 

دیده شده که در افراد بستری مبتلا به AKI مرگ و میر ۵۰٪ دیده می‌شود. از طرفی در ۵-۷٪ افراد بستری در اورژانس و ۳۰٪ افراد بستری در ICU‌، آسیب حاد کلیوی دیده می‌شود. با این حساب نه تنها بیماری خطرناکی است بلکه عاملی شایع و احتمالا تاثیرگذار در بستری بیماران و بالاخص در افراد نیازمند مراقبت‌های ویژه است.

@toxins