زمانی که بیمار تحت درمان با داروهای NSAID قرار می‌گیرد شاهد انقباض عروق شریانچه‌های کلیوی آوران و وابران هستیم که بدین طریق می‌توانند باعث AKI شوند.

@emergencies