زمانی که بیمار تحت درمان با این داروهای ضدفشارخون قرار می‌گیرد شاهد انبساط عروق شریانچه‌های کلیوی آوران و وابران هستیم که بدین طریق می‌توانند باعث AKI شوند.

@emergencies