آسیب کلیوی پره رنال در صورتی که طولانی شود می‌تواند به بافت کلیه آسیب رسانده و باعث عارضه و حتی نیاز به دیالیز دائم شود.

@emergencies