هفته سوم خرداد

وبلاگ تخصصی اورژانس

بروز رسانی در تاریخ 20 خرداد

میتوانید مقالات راجع به اقدامات اولیه در برخورد با انواع اورژانسها را در ستون "فوریت پزشکی " 4شنبه های روزنامه جام جم

و

مطالبی راجع به داروها ومسمومیت ناشی از آنها را در ستون "داروشناسی"  شنبه های روزنامه فرهنگ آشتی مطالعه کنید.

مقالات ترجمه ای از سایتهای معتبر پزشکی نیز در این 2 روزنامه بصورت نامنظم در صفحه 16 به چاپ میرسد.

تختهای خالی با روکشی سفید

تختهای خالی با روکشی سفید همچون مردگانی در انتظار انتقال به دنیایی دیگر؛

تختهای خالی با روکشی سفید تکیه گاه خستگان و دردمندانی در انتظار روزگاری بهتر؛

تختهای خالی با روکشی سفید منتظر آدمهایی مشغول در این جای پر تردد و شلوغ؛

تختهای خالی با روکشی سفید شاهدند برای مرگ آنها، تلاش اینها؛

تختهای خالی با روکشی سفید تکیه گاه روح خارج شده مردگان، در انتظار فرشتگان آن دنیا؛

... ادامه مطلب

شرایط خاص در عملیات احیاء قلبی تنفسی

میتوان گفت که برای هر فردی که هوشیار نیست و با صدا کردن و تکان دادن واکنشی نشان نمیدهد باید اقدام به احیاء کرد. یک اصل را بیاد داشته باشید که عملیات احیاء را باید شروع کنید تا زمانیکه بدلیل شواهد  نیازی به ادامه نباشد(شواهد دال بر مرگ بیمار) و یا رسیدن افرادی مجرب تر که ادامه عملیات به آنها واگذار شود.

زمان توقف احیاء مشخص نبوده و با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک مسئول میتوان عملیات را قطع کرد. بنابراین ما بعنوان فردی که بر بالین بیمار میرسیم باید عملیات را شروع کنیم برآورد نیاز یا عدم نیاز به ادامه عملیات را به پزشکی که در بیمارستان مستقر است و وسایل تشخیصی در دست دارد واگذار کنیم.

تعدادی از بیماران نیاز به شروع  احیاء ندارند؛ در واقع این افراد مرده اند و ...

ادامه مطلب

 

ویتامین د(D)  و اثر آن در کاهش بروز سرطان سینه

محققین در بررسی افراد مبتلا به سرطان سینه در قیاس با فاراد غیرمبتلا که در محدوده سنی 25 تا 74 سال بودند متوجه شدند که مصرف  ویتامین د  مکمل به میزان 400 IU در روز در قیاس با افرادی که مکمل مصرف نمیکنند با احتمال بروز سرطان سینه کمتری همراه است. در این تحقیق مابین میزان ویتامین د ومیزان کاهش ارتباطی دیده نشد. نکته جالب این بود که دریافت ویتامین د از منابع طبیعی در کاهش سرطان سینه نقشی نداشت...

ادامه مطلب

مطالبی بیشتر نگاشته شده در خرداد ماه در نوشته های آمده در پائین این مطلب قابل پیگیری است.

نگاشته های اردیبهشت ماه

نگاشته های فروردین ماه

آنچه در سال 88 گذشت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید