بیقراری در بیمار تشنجی

حسام 7 سال دارد. مادرش می‌گوید که چند روزیست که بیقرار شده است. حسام به دلیل تشنج از 5 سالگی، تحت درمان با داروی فنوباربیتال است. هفته پیش تشنج کرده و مادر دارویش را اندکی افزوده است. کودک به شدت بیقرار است و یکجا آرام نمی‌گیرد. دایم نق می‌زند و اجازه معاینه نمی‌دهد. شک به مسمومیت با داروی فنوباربیتال می‌شود. در ارزیابی انجام شده سطح دارویی فنوباربیتال بالا گزارش می‌شود...

برای آشنایی با مسمومیت ناشی از فنوباربیتال اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید