با چه هموگلوبینی باید خون تجویز کرد؟

در چه میزان از Hb می‌توان خون تزریق کرد؟

تزریق خون یک فرمول ساده نیست. این اقدام نیاز به بررسی وضعیت بیمار، بیماری‌های همزمان، امکان کنترل خونریزی و شکل خونریزی(حاد، مزمن، مداوم و یا بندآمده) دارد. اما آنچه بیان می‌شود این است که در Hb بالای 10 اندیکاسیونی برای تجویز نیست. از طرفی Hb کمتر از 6 دلیلی برای تجویز خون است تا بتواند نیازهای پایه‌ای هر بدنی را فراهم کند. البته آستانه تجویز خون در کودکان بالاتر است. و البته میزان تجویزی خون در آن‌ها و افزایش میزان خون نیز بالاتر است. در بالغین عموماً یک واحد ولی می‌توان یک واحد خون نیز تجویز کرد. تجویز یک واحد خون می‌تواند Hb را 1gr/dL افزایش دهد. در کودکان حداقل تجویزی 15mL/Kg است که هموگلوبین را 2 واحد افزایش می‌دهد.

برگرفته‌شده از کتاب تینتینالی

چاپ هفتم

ص 1493-1500

/ 0 نظر / 86 بازدید