مطالب انتشار یافته در تیرماه در روزنامه های جام جم و فرهنگ آشتی

خفگی(ورود جسم خارجی در مسیر هوایی)

و روشهای برخورد با آن

کودک 4 ساله ای را مادرش سراسیمه به اورژانس انتقال داد. کودک سیاه شده و هیچ واکنشی نداشت. مادر از علت بروز حادثه خبر نداشته و فقط عنوان میکرد که کودک در اتاقش مشغول بازی با اسباب بازیهایش بوده که مادر برای سرکشی میرود و متوجه میشود کودکش برروی زمین افتاده است. سریعأ اقدامات احیاء برای بیمار شروع شد. تنفسی که به بیمار داده میشد باعث اتساع قفسه سینه نمیشد. با بررسی اولیه چیزی در دهان و یا حنجره بیمار دیده نشد. تا آماده شدن وسایل سریعأ ماساژ برای بیمار شروع شد. پس از چند ماساژ حرکت هوا بدرون قفسه سینه دیده شد. سریعأ دهان مورد کاوش قرار گرفت. جسم مدور و رنگارنگی در دهان دیده شد که سریعأ خارج شد. پس از این شرایط کودک بهتر شد. با اقدامات درمانی انجام شده کودک قلب و تنفس پیدا کرد واز خطر مرگ حتمی رهایی یافت. این کودک بدلیل مطلع شدن سریع مادرو انتقال سریع به بیمارستان که در نزدیکی محل زندگی آنها بوده، جان سالم بدر برد. اما اگر این شرایط مهیا نبود چه عاقبتی در انتظار این کودک بود... فلج مغزی بدلیل نرسیدن اکسیژن یا مرگ؟ چه اقداماتی از بروز این عواقب جلوگیری میکند؟

ادامه مطلب...

واکسیناسیون و درد ناشی از آن

واکسیناسیون یکی از اقدامات پایه ای و پیشگیرانه میباشد که بدلیل عوارض جزئی گاهی والدین و مسئولیت انجام این اقدامات را در دردسر می اندازد. تعدادی از کودکان پس از انجام واکسیناسیون دچار بیقراری می شوند. علت بی قراری میتواند تب و یا درد ناشی از تجویز باشد. بسیاری از پزشکان توصیه به دریافت مسکن و تب بر میکنند.

ادامه مطلب...

واکسیناسیون و تب

واکسیناسیون یکی از اقدامات پایه ای و پیشگیرانه میباشد که بدلیل عوارض جزئی گاهی والدین و مسئولیت انجام این اقدامات را در دردسر می اندازد. تعدادی از کودکان پس از انجام واکسیناسیون دچار بیقراری می شوند.

ادامه مطلب...

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید