دختران افغانی و آمار بالای خودکشی

میزان دختران افغانی که در شهر ری خودکشی کرده و به بیمارستان فیروزآبادی(شهر ری) مراجعه می‌کنند نسبت به مراجعات ایرانی‌ها رو به افزایش است. علت را میتوان در 3 فرضیه خلاصه کرد:

1)    به دلیل ارقام بالای ساکنین افغانی در این منطقه از تهران، مراجعات به نظر بالاست.

2)     دختران افغانی هم از شرایط زندگی در ایران راضی نیستند.

3)    دختران افغانی که زمان طولانی را در ایران گذرانده‌اند، اخلاق نیکو را از دختران ایرانی همسن خود به عاریه گرفته‌اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید