مارگزیدگی و واکنش‌های آلرژیک

یکی از معضلات پزشکان اورژانس محاسبه دوز دارو در اطفال است. از طرفی درمان مارگزیدگی عموما در اورژانس آغاز می‌شود. یکی از عوارض تجویز پادزهر در مسمومیت با مارهای سمی بروز واکنش‌های آلرژیک در بیمار است. بسته به شدت واکنش بدن بیمار علایم متفاوت است. برای کنترل علایم درمان‌های متفاوتی وجود دارد. دوز مورد استفاده برای این بیماران در سنین پائین بر اساس وزن بدن است در حالی که در بالغین دوز ثابتی استفاده می‌شود. یکی از معضلات پزشکان تعیین دوز در اطفال است. در زیر لیستی از داروها و دوز آنها آمده است. با کمی دقت متوجه می‌شوید که دوز اطفال 1/50 دوز بالغین است.

دارو

بالغین

اطفال

هیدروکورتیزون

100 mg

2 mg/Kg

سایمتیدین

200 mg

4 mg/Kg

رانیتیدین

50 mg

1 mg/Kg

کلرفنیرآمین

10 mg

0.2 mg/Kg

اپی‌نفرین

0.5 mg

0.01 mg/Kg

/ 0 نظر / 49 بازدید