چرا پزشکان برای شکستگی این همه عکس درخواست می‌کنند؟

همه روزهای هفته بجز 5شنبه و جمعه

با رادیو تهران

9 الی 11 صبح

هر روز یک موضوع

چرا برای بیمار با شکستگی این همه عکس درخواست میشود؟! 

دانلود فایل صوتی

برای مشاهده موارد دیگر مسمومیت، کلیک کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید