دریافت خون در بیماران با اختلال در پمپ قلب

گاهی شده که با بیماری روبرو می‌شویم که به دلیل نارسایی قلبی نمی‌تواند حجم زیادی از خون دریافت کند و یا لازم است که 250 سی‌سی خون را در مدت طولانی دریافت کند که خودبخود خون دیگر مناسب تزریق نیست. میدانیم که یک واحد خون(PC) در مدتی حدود 1 تا 2  ساعته تجویز می‌شود. این مدت در بیمارانی که تحمل دریافت سریع خون را ندارند به 4 ساعت هم می‌تواند افزایش یابد. اما زمانی که همین 4 ساعت هم زمان کوتاهی برای دریافت خون است چه باید کرد؟

در این شرایط می‌توان از بانک خون خواست تا PC درخواستی را به دو قسمت تقسیم کند تا بتوان تجویز آن را در دو نوبت انجام داد. اقدامی که دست پزشک را برای تجویز خون به میزان کمتر در مدت حداکثری 4 ساعت باز می‌کند.

برگرفته‌شده از کتاب تینتینالی

چاپ هفتم

ص 1493-1500

/ 0 نظر / 72 بازدید