خدایا

خداوندا به انسانها توانی ده تا باور کنند که من مخلوق توام و توان از تو میگیرم.

خداوندا به آدمها قدرت باور بده تا بفهمند که من قادر به معجزه نیستم آنهم با این همه ی داروها و امکانات با کیفیت پایین ایرانی!

خداوندا به آدمها توان قیاس ده که بیاد بیاورند وقتی که برای صدای تق و تلوق ماشینشان به نمایندگی میروند درحالیکه ماشینشان گارانتی دارد باز مجبورند انعام بدهند تا شاید کارشان را انجام بدهند؛ اما وقتیکه میخواهند به پزشک حق ویزیت بدهند آنهم در بیمارستان دولتی،برای بیماری که عزرائیل دورش ملق وارو میزنه بازم راضی نیستند و دائم بد و بیراه میگویند یا چه کنم چه کنم راه می اندازند!

خداوندا آنان که تو نمیتوانی هدایتشان کنی و در زمره والضالین هستند را بیمار نگردان.

خداوندا به بیماران و همراهانشان آنقدر صبر بده تا در یک شیفت 12 ساعته بتوانم 1 تا 2 بار به دستشویی بروم و برای 5 دقیقه ترک شیفت اینقدر غرغر نکنند:"معلوم نیست این دکتر یکساعته کجا رفته!"

خداوندا به آدمی عقلی عطا کن که پرسنل درمانی هم آدم هستند و بمانند دیگر آدمها نیاز به خوردن و آشامیدن دارند تا بتوانند زنده بمانند.

خداوندا به آنهایی که درد میدهی صبر بیشتری ده تا حوصله ما را سر نیاورند.

خداوندا همراهان عزیز بیماران را توان درک زمان بده که وقتی روی پرونده زمان ورود آنها در سیستم درمانی ثبت شده است هی نگویند نه ما بیش از این زمان است که اینجا تو اورژانس سرگردانیم. حتی ساعت ثبت شده کامپیوتری را قبول ندارند.

خداوندا در ضمیر ناخودآگاهشان قرار ده که برای سلامتی بیش از پول ارزش قائل باشند.

خداوندا ما را که جزو والضالین بودین به طبابت رهنمون کردی لطف کن دیگر جوانان را خودت نجات بده که سرگردان این بدبختی نشوند و اگر خودشان نمیخواهند که رستگار شوند حداقل در آنطرف مرزها به سراغ طبابت بروند.

خداوندا تو که خودت میدانی که گاهی من حوصله خودم را ندارم پس چرا آدمهای موی دماغ و وراج در اورژانس نصیب من میکنی؟

خدایا اینقدر خوبی که وفتی من در تشخیص مریض میمانم، از زبان بیمار چیزی را جاری می کنی که ذهن خسته ام بتواند راه را باز یابد.

خدایا مثل همیشه ممنونم هر چند تو احتیاجی به تشکر نداری.

خدایا همیشه همینطور خدای من باش که اگر تو از من راضی نیستی حداقل من از تو راضی باشم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید