علایم حیاتی و مقادیر طبیعی آن

واژه علائم حیاتی، واژه‌ای عمومی است که شامل اندازه‌گیری فشارخون، ضربان قلب، تعداد تنفس و تب می‌شود. هر چند اغلب برای بیماران، موردی از موارد فوق تغییر می‌کند، اما لازم است که در بیماران اورژانسی تمامی موارد فوق ارزیابی شود. بیماران اورژانسی بیمارانی هستند که با توجه به شروع حاد، ممکن است اضطراب یا درد داشته باشند که باعث می‌شود علائم حیاتی تغییر غیرطبیعی پیدا کنند. به فرض فردی که درد شکمی دارد به دلیل اضطراب ناشی از درد، ضربان قلبش افزایش می‌یابد. اضطراب و درد می‌تواند روی تعداد تنفس و فشار خون هم اثر بگذارد.

اما همیشه این سوال مطرح است که مقادیر طبیعی فشار خون، ضربان قلب و... چه میزانی است؟ مقادیر طبیعی علائم حیاتی بسته به سن، جنس، نژاد، شرایط زیست‌محیطی و بارداری تغییر می‌کند. فراموش نکنید که در شرایط حاد، مواردی همچون اضطراب و درد نیز می‌تواند مزید بر علت شوند.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
زهرا

افتضاح بود