PPIها، داروهایی با عوارض خاص

استفاده از داروهای PPIs همچون امپرازول و پنتاپرازول رایج شده است. از این داروها بالأخص در بیماران قلبی که به دلیل مشکل گوارشی و مصرف همزمان آسپیرین در معرض خطر عوارض گوارشی هستند مفید هستند. این دسته دارویی ممکن است باعث مهار سیتوکروم P450 شوند. دانستن نکاتی چند باعث می‌شود که کاربری این دسته دارویی در بیماران قلبی و افرادی که داروهای متعدد مصرف می‌کنند با عوارض کمتری همراه باشد.

آیا می‌دانید که مصرف همزمان PPIها(امپرازول، پنتاپرازول) با کلوپیدگرول(پلاویکس یا اسویکس) باعث افزایش در میزان مرگ‌ومیر و بستری مجدد در بیمارستان در بیماران قلبی ناشی از حوادث قلبی می‌شود؟ بنابراین بهتر است در صورت مصرف همزمان پلاویکس بجای PPIها از H2 بلوکرها استفاده کرد یا لااقل فاصله زمانی 12 ساعت را در مصرف مابین این دو دارو لحاظ کرد. به فرض می‌توان PPIها را نیم ساعت قبل از صبحانه و پلاویکس را  شب استفاده کرد.

آیا می‌دانید که مصرف طولانی مدت PPIها خطر بروز عفونت را افزایش می‌دهند؟ این دسته دارویی با کنترل شدیدی که در اسید ترشح‌شده در معده دارند خطر بروز پنومونی اکتسابی از جامعه و عفونت کلستریدیوم دیفیسیل اکتسابی از بیمارستان را افزایش می‌دهند.

آیا می‌دانید که امپرازول می‌تواند سیتوکروم P450 را مهار کند؟ البته این اثر مهاری در نسل جدید PPIها مثل پنتاپرازول دیده نمی‌شود. بنابراین در صورت مصرف همزمان امپرازول با وارفارین، تئوفیلین و فنی‌توئین باید توجه به خطر مسمومیت بود.

آیا می‌دانید که PPIها باعث تداخل در جذب آهن، دیگوکسین، کتوکونازول و آمپی‌سیلین می‌شوند؟

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 293

/ 0 نظر / 95 بازدید