اکسیژن و انفارکتوس قلبی

بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی ومصرف اکسیژن

در سال 1950 مطالعه ای نشان داد که استفاده از اکسیژن نه تنها در کاهش درد آنژینی موثر نیست بلکه با طولانی شدن تغییرات نوار قلبی دال بر انفارکتوس قلبی همراه است. این یافته ها شروعی برای بررسیهای بیشتر در این زمینه شد. در سال 1976 تحقیق دیگری نشان از مضر بودن اکسیژن بود. هرگز تحقیقی جهت رد اثر مضر اکسیژن در قبال مفید آن انجام نشده است.

ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 6 بازدید