تبدیل واحدهای آزمایشگاهی به یکدیگر

چند باری شده که برای تبدیل واحدهای متفاوت سطوح الکترولیت ها و قند مشکل پیدا می کردم. آخر هم از روی یکی از سایت های معتبر روش تیدیل رو برای موارد متفاوت پیدا کردم.

تصور می کنم این جدول ارزش زیادی برای افرادی داشته باشه که از مراجع متفاوت مطالعه می کنند و با واحدهایی روبرو میشوند که با واحدهای مورد استفاده در آزمایشگاه های روتین در ایران متفاوت هستند.

برای مشاهده این جدول اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 441 بازدید