عکسبرداری از شکستگی‌ها

بیماری تعریف می‌کرد؛ داشتم فوتبال بازی می‌کردم که با تکل یکی از دوستان به زمین خوردم. بد جوری مچ دستم ورم کرده بود. یکی از بچه‌ها کمک کرد تا به بیمارستان برسم. بعد از معاینه توسط پزشک، عکسبرداری درخواست شد. دکتر گفت که باید جااندازی شود. بعد از جااندازی دوباره عکس گرفتند و با دستوراتی مرخص شدم. دکتر توصیه کرد که حدود یک ماه بعد مراجعه کنم. بعد از یک ماه باز عکس گرفتند! یک بار هم زمانی که می‌خواستند گچ دستم را باز کنند، عکس گرفتند! نمی‌دانم چرا این همه عکس؟! مگر دست من بجز شکستگی که جااندازی شد، مشکل دیگری داشت؟

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید