غرق شدگی

احیاء مصدومین غرق شدگی

جوانی  درون دریا مشغول شنا می باشد یکباره متوجه صحنه ای غیرمعمول میگردید. انگار توانایی خود را برای ماندن برروی آب از دست داده و مرتب به زیر آب میرود. شما شناگر ماهری هستید اما از اصول نجات غریق اطلاعی ندارید در اینحالت چه میکنید؟

غرق شدگی یکی از علل مرگ و میر غیرعمدی است که براحتی قابل پیشگیری است. با انجام اقداماتی همچون حصارکشی استخرها ، عدم شنا در مکانی که امکان کمک رسانی نیست، داشتن همراه در حین شنا، عدم شنا توسط افرادی که بدلیل بیماری منع برای شنا دارند، میتوان از بروز غرق شدگی در حین شنا کردن و تفریحات آبی کاست.

ادامه...

/ 0 نظر / 9 بازدید