آزمون‌های هپاتیت شناشی در بیماران دیالیزی چیست؟

زن 40 ساله‌ای برای دیالیز مراجعه کرد. عنوان می‌کرد که در شهرستان پرونده داشته و دیالیز می‌شده است اما به دلیل بیماری به تهران آمده و باید 3بار دیالیز در هفته را انجام دهد. پزشک برای وی درخواست آزمایش HBs-Ag درخواست داد. با دیدن پاسخ منفی دیالیز درخواست شد.

بنظر شما انجام دیالیز با همین تست به تنهایی  کفایت می‌کند؟

برای آشنایی با آزمون‌های لازم برای بیماران دیالیزی اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید