آچار فرانسه

وراپامیل

چه خبر از وراپامیل؟ چند وقتیست که این دارو بسختی در اورژانسهای تهران و از جمله بیمارستان فیروزآبادی شهرری در دسترس است. در همدان هم جویا شدم وضعیت همینطور است. نمیدونم این ربطی به مسئله تحریم دارد؟ البته قبل از قطعنامه چهارم نایاب شد. ما که مینویسیم و همراه بیچاره سرگردان خیابانها میشود تا تهیه کند!

این دارو دوست خوب پزشکان در برخورد با AF و PSVT! حالا باید به دیگوکسین و آدنوزین چشم امید ببندیم! هر چند آن یکی تا اثر کند صبر ایوب می خواهد و این یکی اثرش شروع نشده میپرد!

خلاصه خداوند به بیماران قلبی با طپش قلب صبر فراوان و تحمل کافی بدهد و باور کنند که کمبود و نبود دارو باعث ناکارآمدی ما شده و ربطی به میزان سواد پزشک ندارد!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید