مسمومیت با قرص برنج

خوردن قرص‌های فسفید آلومینیوم یکی از روش‌های خودکشی رایج و به شدت کشنده در بخش جنوبی آسیاست. گاز فسفین ناشی از قرص به سرعت جذب‌شده و ایجاد شوک، اختلالات الکترولیتی واضح و نارسایی چند ارگانی منجر می‌شود که ناشی از چندین روند پیچیده که ناشی از استرس اکسیداتیو و مهار آنزیم‌های متعدد حیاتی است. درمان در مراحل اولیه حمایتی است اما تصحیح هیپومنیزیمی و تجویز آنتی اکسیدان‌ها ممکن است مفید باشد.

برای مشاهده متن کامل که از سایت ویکی توکس ترجمه شده است اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 28 بازدید