مسمومیت با توهم‌زاها(فن سیکلیدین)

مسمومیت با گرد فرشته

توهم‌زاها مجموعه ناهماهنگ و گسترده‌ای از مواد مخدر را تشکیل می‌دهند. این مواد به 2 دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می‌شوند: 
از جمله مواد طبیعی می‌توان به حشیش، ماری‌جوانا و مسکالین اشاره کرد. مواد مصنوعی این دسته شامل اکستازی، کتامین، ال‌اس‌دی و.... می‌شود.

گرد فرشته یکی از این مواد توهم‌زاست که به صورت پودر، مایع، قرص و مخلوط برگی در دسترس است. گرد فرشته را به صورت خوراکی، استنشاقی، تدخینی، وریدی و زیرجلدی استفاده می‌کنند. این ماده از راه خوراکی، استنشاقی و تدخینی بخوبی جذب می‌شود. در روش وریدی و استنشاقی بسیار سریع (5-2 دقیقه) جذب شده ولی در روش گوارشی به کندی (60-30 دقیقه) جذب می‌شود. اثرات ناشی از آن 16 ساعت به طول می‌انجامد، اما مصرف‌کنندگان تا 48-24 ساعت نیز اثرات آن را گزارش کرده‌اند.

برای مشاده متن کامل کلیک کنید.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید