آنچه در مورد هلیکوباکترپیلوری باید دانست

هلیکوباکتر پیلوری باسیلی S شکل، گرم منفی، میکروآئروفیل است که در حین خطر به باسیل تغییر شکل می‌دهد. انتقال آن از فردی به فرد دیگر از راه دهان – دهان یا مدفوغ – دهان انجام می‌شود. این باکتری مقاوم قادر به زندگی در معده است.

شیوع آن در کشورهای درحال توسعه، طبقه اجتماعی – اقتصادی – تحصیلی پایین بیشتر است. خانواده‌های پرجمعیت، با وضعیت بهداشتی پایین بیشتر در معرض هستند.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 7 بازدید