بررسی آبهای معدنی تهیه شده داخلی از نظر شیمیایی

آبهای معدنی چند روزی است که مورد توجه مردم تهران قرار گرفته اند. بنظر می رسد که افزایش نیترات در آب تهران مهمترین عامل بوده است. مقاله ای بصورت اسکن شده در اختیارم قرار گرفت که لیست بررسی های انجام برروی آب های معدنی را نشان میداد.

نتایج بدین گونه بود:

 

بررسی انجام شده برروی آبهای معدنی از نظر شیمیایی بوده و شامل درجه سختی، کل ذرات معلق و هدایت الکتریکی آب بوده است. بررسی از نظر آلودگی آب به نیترات و یا عوامل میکروبی انجام نشده است که جای بررسی دارد.

آبهای معدنی مورد قبول:

1)   داماش

2)   کوهدشت

3)   اسپیروز

4)   ویوانته

5)   عقیق

6)   قله

7)   نستله

8)   سپیدان

9)   حباب

 

انواع آبهایی که مورد تایید نبوده شامل:

1)   سپیدار دنا

2)   آبشن

3)   ایشمک

4)   هیدرا

5)   سوانا

6)   پالم

7)   کوهرنگ

8)   پارس

9)   بقا

10) دماوند

11)  مینرال

12)  واتا

 

/ 0 نظر / 13 بازدید