مسومیت با کلسیم بلوکرها

این داروها عمدتا برای بیماران قلبی و یا فشاری خونی استفاده می‌شوند هر چند کاربری در مواردی غیر از بیماران قلبی مانند اسپاسم مری هم کاربرد دارند. با اینکه مرگ و میر در آنها در کمتر از 5% دیده  شده است با اینحال مسمومیت آنها از موارد دشوار مسمومیت است که گاهی مجبور به استفاده از چندین درمان به صورت همزمان برای کنترل مسمومیت هستیم.

برای آشنایی با این مسمومیت اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 196 بازدید