سرقت الکترونیکی از پزشکان

جمعه شب بود و توی بیمارستان داخل اتاق نشسته بودم. تلفن زنگ زد. آقایی پشت تلفن خود را از شرکت نفت معرفی کرد که برای چک آپ پرسنل قراردادی تماس گرفته بود. عنوان می‌کرد که لازم است برای چک آپ پرسنل از پزشکی استفاده کرد که خارج از مرکز است. بیماران تمامی آزمایشات و گرافی‌ها را انجام داده و تنها باید مهر پزشکی که پرسنل شرکت نفت نیست استفاده شود. علت اینکه آن ساعت از شب تماس گرفته بودند این بود که باید برای این پروژه مبلغی از حساب برداشت می‌شد که با توجه به شرایط کاری در ایران برای دقیقه 90 گذاشته بودند.

نکات جالبی در صحبت این شیادها وجود داشت:

-         لازم است شماره کارتی را از شما بگیرند که گردش کاری خوبی داشته باشد!

-         ویزیت در بیمارستان شرکت نفت انجام نشده بلکه در محلی خارج از بیمارستان‌های وابسته انجام می‌شود!

-         مبلغ نیز به کارت شما واریز نمی‌شود بلکه باید به یکی از عابر بانک‎ها مراجعه کنید و دستورات انتقال را برای شما تشریح می‌کنند!

وقتی جریان با پلیس 110 مطرح شد قبل از اینکه کل ماجرا تشریح شود عنوان شد که کلاهبرداری است. یعنی این ماجرا برای اولین بار اتفاق نیفتاده و از قبل بوده و هیچ اقدامی نشده است!

به مدیریت بیمارستان اطلاع دادم که متوجه شدم این کار در چندین نوبت و آنهم برای بخش‌های مختلف بیمارستان و با عناوین مختلف انجام شده است! اطلاع رسانی برای گیر انداختن آنها توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده اما انگار سرانجامی نداشته است.

تصمیم گرفتم این ماجرا را با شما دوستان و همکاران عزیز در جریان بگذارم تا شاید از وقوع حادثه ای ناگوار برای هموطنان عزیز جلوگیری شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید