برخورد با همراه سمج

تا حالا شده که برای همراه، مشکل بیمار را با اصطلاحات پزشکی توضیح بدهید؟ این کار زمانی لازم است که همراه هیچ کاری که نمی‌تواند انجام دهد هیچ، ادعا هم می‌کند که خیلی عالم و کاردان است؛ باید از تمام اقداماتی که برای بیمار انجام می‌شود مطلع باشد؛ ضمن آن که دائم در حال چرخیدن در بین دست و پای شماست... خلاصه اینکه باید از شرش خلاص شد!

اگر مشکل بیمار را با زبان کاملا تخصصی توضیح بدهید با یکی از این موارد روبرو می‌شوید:

-        همراه با حالت تعجب به شما نگاه می‌کند. در این حال اگر شما با اعتماد تمام و با هیجان برای وی موضوع را شرح بدهید با اینکه چیزی نمی‌فهمد ولی سر تکان داده و در انتهای سیر کلامی شما، از عاقبت بیمار سوال می‌کند تا حداقل چیزی فهمیده باشد!

برای ادامه متن کلیک کنید.

/ 1 نظر / 7 بازدید