مسمومیت با آفت‌کش‌ها

آفت کش‌ها انواعی از سموم را شمامل شده که در ایران نیز از دیرباز استفاده می‌شوند. مسمومیت با این سموم در مناطق کشاورزی و باغات رایج است. برای آشنایی با مسمومیت انواعی از این سموم فایل‌های آموزشی تهیه شده است که قابل دانلود می‌باشد.

مسمومیت با ارگانوفسفره‌ها و کاربامات‌ها

مسمومیت با ارگانوکلرین‌ها

مسمومیت با پارترین‌ها و پارتروئیدها

/ 0 نظر / 34 بازدید