مسمومیت ناشی از بلع مواد مخدر

مسمومیتشدید با بلع مواد افیونی

یکی از روش‌های حمل مواد افیونی استفاده از روش انباری یا حمل مواد از طریق بلع آنها و دفع در محل تحویل است. مواد مخدر بسته‌بندی شده در اختیار فرد انتقال دهنده قرار می‌گیرد. وی بسته‌های مواد را خورده و تا محل تحویل به دستشویی نمی‌رود. در محل تحویل، مدتی وی تحت مراقبت است تا زمانی که بسته‌ها را دفع کند. این کار تماماً حرفه‌ای انجام شده و بسته‌بندی و زمان مصرف و شیوه مصرف کاملاً حرفه‌ای است. در این روش عموماً میزان زیادی مواد در چندین بسته حمل می‌شود. به این گروه بادی پکر (Body packer) می‌گویند. این افراد برای مصرف بسته‌های مواد از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. گاهی دیده شده است که قبل از خوردن بسته‌ها به آنها مواد مخدری همچون حشیش داده‌اند تا از خود بی‌خود شده و با اشتهایی که پیدا می‌کنند مبادرت به بلع کنند.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید