# داروشناسی

بنزودیازپین‌ها و فلومازنیل

بنزودیازپین‌‌ها در افراد مسن بنزودیازپین‌ها در نارسایی کبدی بنزودیازپین‌ها در بارداری عوارض تجویز وریدی دیازپام تست اسکرین ادراری در بنزودیازپین‌ها اثرات فلومازنیل فلومازنیل خوراکی و وریدی کاربرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید