انفجار قیمتی در کاندوم یا افزایش آمار ایدز؟

در ماهی که گذشت مورد جالبی جلب توجه کرد. تعداد زیادی از بیماران زن با درد شکمی و یا خونریزی زنانه روش پیشگیری خود را عوض کرده بودند. آن هم از روش کاندوم به روش به اصطلاح طبیعی! یا بهتر بگویم عدم پیشگیری!

در چند مورد اول چندان موضوع برایم مهم نبود تا اینکه در موارد بعدی سعی در پرسش در مورد علت کردم. شاید جالب باشد بدانید که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت یک بسته این محصول امن پیشگیری، خیلی از افراد توانایی پرداخت برای خرید را ندارند! قیمت یک بسته از ماه قبل که 2600 تومان بوده به 6000 تومان تغییر کرده است!

نمیدانم آیا این افزایش قیمت ارتباطی با سیاست رهاسازی کنترل جمعیت دارد و یا بر اثر افزایش قیمت دلار است. در هر صورت نباید فراموش کرد که کاندوم وسیله ای است که برای جلوگیری از انفجار جمعیت و اپیدمی ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی از هر وسیله‌ای مطمئن تر است. امیدوارم مسئولین بهداشت فکری برای این معضل بکنند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید