امان از دست این همه اطلاع رسانی!

به معتادی که به اورژانس آمده بود گفتم که مشکل اورژانس نداری!

گفت: "معتاد یه بیماره چطور اورژانس نداره؟!"

گفتم: "شما مشکل اورژانس ندارید. معتادم، معتادای قدیم که دسترسی به اطلاعات و دستورالعمل‌های سازمانی محدودی داشتند نه شماها که بهتر از هر کسی میدونید از کدوم سوراخی باید وارد دهی بشید که قراره کٙدخاش باشید!"

گفت: "می‌بینم شما هم اهل ذوقیت آقای دکتر... به شعر هم علاقه دارید؟"

گفتم: "قربونت! دست از سر ما بردار که خرمون از کُرگی دم نداشت!

/ 0 نظر / 6 بازدید