وزارت بهداشت از کار نفتیهای آب سنج شاکی شد!!

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای رسمی به مدیران عامل شرکتهای خدمات رفاهی نفت و شرکت ملی حفاری نوشت: با توجه به ضوابط این اداره کل، ویژگی های اندازه گیری شده در تشخیص کیفیت آب معدنی موثر نبوده و مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
در این نامه می خوانیم: " ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مورخ 18/3/89 کارشناسان محترم آن واحد در خصوص ارزیابی کیفی آبهای معدنی، خواهشمند است دستور فرمایید اصالت و یا عدم اصالت صورتجلسه فوق الذکر دقیقا اعلام گردد و ضمنا با توجه به نگرانی مردم از مصرف آبهای بطری شده، مقتضی است در صورت عدم تائید، تکذیب آن در روزنامه های رسمی کشور درج گردد."

/ 0 نظر / 8 بازدید